KAZUNORI TAKEISHI

KAZUNORI TAKEISHI

In the meantime, there is no need to know about it. ”

JAPAN

  • Champion of JAPAN PIZZA ACROBAT 2016

  • Champion of JAPAN PIZZA ACROBAT 2017

  • PARMA 2018 FAINALIST

  • Member of JAPAN PIZZA ACROBAT TEAM Fino Grosso

Japan